Happy Reformatie dag!

Om mij heen zie ik overal advertenties van Halloween. Een groot feest wat al jaren in Amerika wordt gevierd. Halloween komt van het woord All Hallows Eve, wat Allerheiligenavond betekent. Het is de avond voor Allerheiligen op 1 november. Eigenlijk is het een soort van oudjaarsavond. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus was 31 oktober een oudjaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed lag klaar voor het volgende jaar en dus was het tijd voor een vrije dag.
De laatste jaren komt het Halloween ook langzaam naar Nederland. De trend is er al een aantal jaren. Steeds meer Halloween feesten worden er georganiseerd. Winkeliers passen hun advertenties er op aan. Ik snap het ook wel, want wat is er leuker om lekker verkleed te gaan en het liefst ook nog zo eng mogelijk. En natuurlijk het ongegeneerd te gaan snoepen. Veel leuker dan stil te staan bij Hervormingsdag?

Standbeeld van Maarten Luther in Wittenberg

Hervormingsdag? Say what?
Als een echt Luther meisje sta ik stil vandaag bij de meest belangrijkste verandering in de geschiedenis. Precies vandaag 500 jaar geleden timmerde Maarten Luther 95 stellingen aan de Katholieke kerk in Wittenberg (Duitsland). Hij deed dit bewust op deze dag, omdat de volgende dag veel mensen naar de Katholieke kerk zouden gaan in verband met Allerheiligen. Veel mensen zouden deze 95 stellingen lezen.

95 stellingen, who cares?
Nou, de 95 stellingen was een document waarmee Maarten Luther de wantoestanden in de Katholieke kerk aanklaagde. De 95 stellingen stelden onder andere de handel in aflaten aan de kaak. Een concept waardoor rijken de vergiffenis van hun zonden konden afkopen van de Paus. Luther vond het onrechtvaardig dat rijken zo geen boetedoening moesten doen wanneer ze te biecht kwamen.

De tafel waaraan Maarten Luther zat om de bijbel te vertalen

En toen?
Dit was eigenlijk het begin van de reformatie, de afscheiding van de Katholieke kerk. De 95 stellingen werden verstuurd naar de aartsbisschop, met het verzoek er schriftelijk op te reageren. Mede door de drukpers, werden de stellingen veel verder verspreidt en er kwam een afscheiding in de kerk. In deze reformatie kwam de klemtoon veel meer te liggen op de bijbel en werd het gezag van bijvoorbeeld de paus en de kerk minder. Het was het begin van de vele reformatie oorlogen. Maarten Luther was genoodzaakt om onder te duiken. Hij leefde gedurende een jaar in ballingschap in het klooster de Wartburg. In een klein kamertje, waar hij zichzelf meerdere malen tegen kwam, vertaalde hij de bijbel naar het Duits. Ook een belangrijk punt in deze reformatie. Tot die tijd was de bijbel alleen in het Latijn en kon deze hierdoor alleen door geleerden (priesters) gelezen worden.

Lekker belangrijk?
Eigenlijk wel. Want door deze daad van Maarten Luther is de reformatie begonnen. Hierdoor is de protestante kerk ontstaan. Natuurlijk deed hij het niet alleen. Er waren nog vele andere reformatoren. Maar Maarten Luther heeft wel het begin aangezet. En daarom vieren protestanten door de hele wereld vandaag deze dag. 500 jaar reformatie!
En ook al heb je nog nooit een woord in de bijbel gelezen. Het feit dat je het kan lezen, maakt het natuurlijk wel heel bijzonder en belangrijk.

You know You’re are Lutheran….
When you are saint and sinner and okay with that.

Vanuit het Lutherse geloof is mij geleerd dat ik alles mag doen wat ik wil, zolang ik er maar niemand kwaad mee doe. Mij is geleerd dat ik altijd terug moet gaan naar mijn eigen normen en waarden. Iets wat ik zelf niet okay vind, doe je een ander ook niet aan. Mijn ouders hadden hier een perfect voorbeeld bij, het grasmaaien op zondag. Op zondag maai ik het gras niet, omdat dit voor mijn buren hun enige vrije dag is en willen genieten van hun rust. Er is mij nooit gezegd dat ik het niet mag doen. Iets met vrije wil.

Lutheranen en Indonesië
In 1889 zond het Luthers Genootschap de eerste zendeling Johannes Kersten in haar dienst naar de Batu-eilanden, ten westen van Sumatra. Hij zou gevolgd worden door vele anderen, waarvan de namen Frickenschmidt en Landwehr en zeker Schröder en Steinhart een begrip zijn geworden voor de Nederlandse lutheranen. Met vallen en opstaan werd het christendom gebracht en in 1960 werden de kerken van Nias, waar de Rijnse Zending (later de VEM) haar werkterrein had, en van de Batu-eilanden samengevoegd tot één kerk, de BNKP, die sinds 2001 lid is van de Lutherse Wereld Federatie.
(bron http://www.luthersgenootschap.nl)

Lutheranen kennen Indonesië, zo ook het project Garuda House, opgericht door het Luthers echtpaar Gerard en Lies Mann. Het project is bij vele Lutheranen een bekend project en wordt vaak mee genomen voor collectes.
Inmiddels leiden Jeroen en ik vanuit ons Lutherse overtuiging het project Garuda House.

Zoals Maarten Luther zelf zei:
Een goed werk is dat, wat aan anderen goed doet.